Inschrijfformulier / Entryform Kampioenschapsclubmatch Deerhound Club 26 mei 2022

   

  Sluitingsdatum 12 mei 2022

  • Ingeschreven kunnen slechts worden de honden die in het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen.
  • De exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht mag worden bekend te zijn met dit reglement. De exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat bij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen. De exposant verplicht zich het inschrijfgeld te zullen voldoen. Voor buitenlandse inschrijvingen is het mogelijk om contant te betalen op de show zonder extra kosten.
  • Entries are accepted only of dogs listed in the NHSB or in a recognised pedigree register of another country. The following dogs will not be admitted:
  • The exhibitor states that, by enrolling for the show, he accepts the legal authority of the "Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland" (Dutch Kennel Club) and the operation of the "Kynologisch Reglement" (Kennel Club Rules) and that he may be considered to be familiar with these rules. The exhibitor states that the dog he has entered has not, to his knowledge, during 12 weeks been in circumstances where there might have been danger of infection with canine distemper of any other infectious disease, and that he will not present his dog if such circumstances should occur between now and the dyr of the show. The exhibitor undertakes to pay the entry fee. Entries from foreign exhibitors can pay cash on the show without any extra costs.
   

  Verifiëren/verification