Inschrijfformulier / Entryform Kampioenschapsclubmatch Deerhound Club 13 mei 2021

   

  Sluitingsdatum 29 april 2021

  • Bereken hieronder de kosten en u kunt dit overmaken naar:

   Betaling/payment: ING-bank 1784838 Deerhound Club – Putten
   IBAN: NL96 INGB 0001 7848 38 BIC: INGBNL2A

   1e hond/dog € 27,50
   2e en volgende hond/dog € 22,50
   Babyklas/babyclass € 17,50
   Puppyklas/Puppy class € 17,50
   Koppelklas/Couple class € 7,50
   Fokkerijklas//Group class € 7,50
   Brabants broodbuffet voor leden € 12,50 niet leden € 20
   Vrijwillige bijdrage/Donation ...............
  • Voorwaarden van inschrijving: Ingeschreven kunnen slechts worden de honden die in het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen.
   Niet toegelaten worden:
   1. Honden met een oor- of huidaandoening.
   2. Teven met vaginale uitvloeiing.
   3. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald
   4. Agressieve honden.
   5. Honden, die besmettingsgevaar met ziekten kunnen veroorzaken.
   De exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht mag worden bekend te zijn met dit reglement.
   De exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat bij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen. De exposant verplicht zich het inschrijfgeld te zullen voldoen. Voor buitenlandse inschrijvingen is het mogelijk om contant te betalen op de show zonder extra kosten.

   Entry conditions: Entries are accepted only of dogs listed in the NHSB or in a recognised pedigree register of another country.
   The following dogs will not be admitted:
   1. Dogs with an ear or skin infection.
   2. Bitches with vaginal flow.
   3. Male dogs that do not have two normal testicles fully descended in the scrotum.
   4. Agressive dogs.
   5. Any dog that can cause the spread of infectious illnesses.
   The exhibitor states that, by enrolling for the show, he accepts the legal authority of the "Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland" (Dutch Kennel Club) and the operation of the "Kynologisch Reglement" (Kennel Club Rules) and that he may be considered to be familiar with these rules.
   The exhibitor states that the dog he has entered has not, to his knowledge, during 12 weeks been in circumstances where there might have been danger of infection with canine distemper of any other infectious disease, and that he will not present his dog if such circumstances should occur between now and the dyr of the show. The exhibitor undertakes to pay the entry fee. Entries from foreign exhibitors can pay cash on the show without any extra costs.
   

  Verifiëren/verification